نمایش نوار ابزار

نظرات و پیشنهادات

نظرات و پیشنهادات شما برای ما اهمیت دارند.خواهشمندیم اگر که مایلید تاثیری در جامعه و اطراف خود داشته باشید مارا از نظرات و پیشنهادات خود آگاه کنید.

اگر در کارگاهها شرکت نموده اید ما را از پیشرفت های خود باخبر نمائید.

اگر نظر یا پیشنهادی در راستای ارتقاء سطح کیفی سمینار ها و کارگاه ها دارید حتماً تماس بگیرید.

نظرات ، پیشنهادات و سوالات مفید و سازنده شما در همین مکان با اسم خودتان درج می گردد.

خواهشمندیم موارد خود را حتماً با ذکر نام و شماره تماستان اعلام نمایید.

تماس مستقیم با استاد فرهاد مدرس

farhadmodarres@gmail.com

83 18 19 88