نمایش نوار ابزار

کارگاه انتقاد کردن و انتقاد شنیدن موثر

در این ترم می آموزیم :

چگونه یک ارتباط را بصورت موثر شروع کنیم؟
چگونه از دیگران انتقاد کنیم و بدون سوء تفاهم منظور خود را برسانیم ؟
چگونه بدون رنجش و ناراحتی انتقاد دیگران را دریافت کنیم ؟

 

 

این پک آموزشی شامل :

۲ عدد DVD  فیلم آموزشی کارگاه انتقاد کردن و انتقاد شنیدن

۱ عدد  CD  فایل صدا و جزوه کارگاه انتقاد کردن و انتقاد شنیدن

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان

نحوه سفارش:  با تلفن

21 56 98 88 – 021 و 41 60 98 88 – 021

تماس گرفته و آدرس خود را جهت ارسال  اعلام نمایید.

دیدگاه ها