نمایش نوار ابزار

کارگاه رفتار جرات مندانه

در این ترم می آموزیم :

آنچه در قرن بیست و یکم داریم چیست ؟
و چگونه می توانیم آنرا بکار بگیریم ؟
انواع رفتار ها را می آموزیم :
( منفعلانه – پرخاشگرانه – جراتمندانه )
مشخصات آنها را می شناسیم

روش های موثر نه گفتن را یاد می گیریم
یاد می گیریم چگونه در موقعیت های دشوار ابراز وجود کنیم

 

این پک آموزشی شامل :

۲ عدد DVD  فیلم آموزشی کارگاه رفتار جراتمندانه

۱ عدد  CD  فایل صدا و جزوه کارگاه رفتار جراتمندانه

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان

نحوه سفارش: با تلفن

21 56 98 88 – 021 و 41 60 98 88 – 021

تماس گرفته و آدرس خود را جهت ارسال  اعلام نمایید.

دیدگاه ها