نمایش نوار ابزار

کارگاه روحیه شاد و مثبت اندیشی

در این ترم می آموزیم :
در این ترم روش هایی را یاد می گیریم که حال خوب و  روحیه بالا را در خود ایجاد کنیم .
با پیش فرض ها یی آشنا می شویم که اگر می خواهیم در راه تغییر و تحول در زندگی خود قرار گیریم

به آنها نیاز داریم و اصول خود شناسی را می آموزیم.

 

این پک آموزشی شامل :

2 عدد DVD  فیلم آموزشی کارگاه روحیه شاد و مثبت اندیشی

1 عدد  CD  فایل صدا و جزوه کارگاه روحیه شاد و مثبت اندیشی

قیمت : 50,000 تومان

نحوه سفارش:   با تلفن

21 56 89 88 – 021 و 41 60 98 88 – 021

تماس گرفته و آدرس خود را جهت ارسال  اعلام نمایید.

دیدگاه ها