نمایش نوار ابزار

کتاب تحول در زندگی

شماره تلفن های نشر کیان پارس : 92 59 12 26 و 89 41 334 0912

فرصت! فرصت! فرصت!

هر روز خداوند همراه با خورشید، لحظه ای به ما ارزانی می دارد که در آن  امکان تغییرآنچه که موجب بدبختی ماست، وجود دارد. هر روز ما وانمود می کنیم که متوجه این لحظه نیستیم.

 

وانمود می کنیم که امروز شبیه دیروز و فردا است. اما کسی که متوجه روزی که در آن زندگی می کند هست، آن لحظه جادوئی را کشف می کند. لحظه ای که در آن همه اقتدار ستارگان در ما نفوذ می کند و به ما اجازه می دهد تا معجزه کنیم.

 

 

لحظه جادوئی به ما کمک می کند که تغییر کنیم و ما را بر می انگیزد تا به جستجوی رویاهایمان برویم.

 

این لحظه ، لحظه جادوئی شماست

 

 

 

 

آلبرت انیشتن دانشمند بزرگ می گوید :

 

مسایل و مشکلاتی را که در زندگی با آن روبرو هستیم ، نمی توانیم با سطح کنونی تفکر و باورهایمان حل کنیم بلکه ما نیازمند سطح تفکر متفاوت تر و بالاتری برای حل آنها هستیم

یعنی باید بتوانیم از زاویه های متفاوت مسائل و مشکلات خود را ببینیم و راهکارهایی برای حل و فصل آنها بیابیم تا به جایگاهی بالاتر در زندگی برسیم زیرا سطح تفکر کنونی مان مارا به همین جایی که در حال حاضر در آن قرار داریم رسانده است پس اگر نیاز به حل مسائل و مشکلات خود داریم باید نوع جدیدی از نگرش و تفکر را در خود به وجود آوریم

 

 

 

 

دیدگاه ها