نمایش نوار ابزار
دسته: محصولات
کارگاه تیپ های شخصیتی

کارگاه تیپ های شخصیتی

در این ترم می آموزیم : چقدر خوب می شد که دقیقا شخصیت خود را می شناختیم و می توانستیم نقاط قوت و ضعف خود را بدانیم و راه های…

کارگاه ارتباط موثر

کارگاه ارتباط موثر

چگونه است که بعضی ها در ارتباط خود با دیگران ، به خواسته های خود می رسند ولی بعضی ها در بیشتر ارتباطاتشان موفق نشده و نا کارآمد عمل می…

کارگاه رفتار جرات مندانه

کارگاه رفتار جرات مندانه

در این ترم می آموزیم : آنچه در قرن بیست و یکم داریم چیست ؟ و چگونه می توانیم آنرا بکار بگیریم ؟ انواع رفتار ها را می آموزیم :…

کارگاه فرمول رسیدن به آرامش

کارگاه فرمول رسیدن به آرامش

در این ترم می آموزیم : بزرگترین کشف قرن معاصر چیست ، که به ما امکان تغییر حالمان را در اسرع وقت می دهد ؟ خطاهای شناختی که زندگی ما…

کارگاه هدف و قانون جذب

کارگاه هدف و قانون جذب

در این ترم می آموزیم: چگونه می توانیم رویاهای خود را تبدیل به اهداف قابل دسترس نمایم؟ اولویت ارز شهای ما واقعا چیست ؟ آیا با اهدافمان همسو می باشد…

کارگاه غلبه بر ترس

کارگاه غلبه بر ترس

در این ترم می آموزیم: یاد می گیریم که دلایل ترس های خود را بشناسیم و چگونه بتوانیم بر ترس هایی که سال هاست همراه ما هستند ، غلبه کنیم.…